PRIJAVA NA SVEUČILIŠTE

IntegralEdu usluge i cijene

BASIC PACK 

za upis studija u inozemstvu

 

Cijena: 290 EUR

 

Basic Pack idealan je za one koji već znaju što žele, ali im treba naša pomoć kako bi do toga i došli. Paket obuhvaća cjelokupni proces prijave na jedan studijski program uključen u World Education Network i jedan termin konzultacija s obrazovnim savjetnikom kako bismo zajedno, na temelju tvojih želja, ambicija i akademskih postignuća, odabrali najbolje sveučilište za tebe.

 

Individualni pristup, upute za pripremu motivacijskog pisma i životopisa, jedan prepravak svih dokumenata, finalni pregled cjelokupne dokumentacije i informacije o financijskom aspektu studiranja, uključujući školarine i stipendije, također su neke od usluga uključene u Basic paket.

POPULAR PACK

za upis studija u inozemstvu

 

Cijena: 390 EUR

 

Popular Pack, kako stoji u njegovom nazivu, najpopularniji je paket među klijentima, kreiran za potrebe studenata koji znaju što žele upisati, ali vole imati i plan B (ili čak plan C). Popular Pack uključuje prijavu na dva studijska programa uključena u World Education Network i dva termina konzultacija s obrazovnim savjetnikom, tijekom kojih će ti na temelju iskustva i prikupljenih informacija o tvojim preferencijama, savjetnik ponuditi najkvalitetnija obrazovna rješenja.


Popular Pack podrazumijeva upute za pripremu motivacijskog pisma i životopisa te dva pregleda i ispravka navedenih dokumenata. Ovi dokumenti u većini su slučajeva najvažniji dio prijave na sveučilišta, a dvostruka provjera i prijedlozi obrazovnih savjetnika osigurat će ti najbolje moguće predstavljanje te formu u skladu s očekivanjima sveučilišta koje želiš upisati.


U sklopu Popular paketa dobit ćeš i smjernice te pomoć pri traženju smještaja, kao i orijentacijski sastanak prije odlaska.
Klijentima nudimo i mogućnost da uz nadoplatu prijave upišu i studijski program van *WEN mreže institucija (izuzev programa medicine, umjetničkih akademija i studijskih programa na američkim sveučilištima, Oxfordu i Cambridgeu).


Moguće nadoplate:
• Dodatna prijava na jedan studijski program van WEN-a: 300 EUR 
• Dodatna prijava na dva studijska programa van WEN-a: 500 EUR

*WEN = World Education Network

 

 

PREMIUM PACK 

za upis studija u inozemstvu

 

Cijena: 490 EUR


Premium Pack odličan je odabir za sve one koji žele istražiti studijske mogućnosti u cijelome svijetu te započeti svoje visoko obrazovanje na studijima s najzahtjevnijim prijavnim procesima.

Premium paket idealan je također za one kojima je želja konkurirati na Cambridge, Oxford i Ivy League sveučilištima te je obavezan odabir za sve one koji se odluče za sveučilišta koja nisu dio World Education Network popisa. Odabirom ovoga paketa moguće je prijaviti tri sveučilišta s navedenog popisa *WEN mreže institucija, neograničen broj nepartnerskih institucija uz nadoplatu, što ga čini idealnim za sve one nisu odlučili što točno žele studirati i trebaju pomoć obrazovnih savjetnika da suze svoj izbor i definiraju listu studijskih programa.


Prijave za ove studije uključuju detaljno savjetovanje, prikupljanje informacija o svim akademskim i izvannastavnim postignućima učenika, pripremu specifične dokumentacije poput portfelja, individualan pristup usmjeren na najbolju moguću pripremu dokumentacije, pripremu učenika za dodatne provjere, ali i za početak akademskog obrazovanja na najboljim svjetskim institucijama. 


Također, Premium Pack uključuje pripremu sve potrebne dokumentacije za vizu te probne intervjue koji su standardan dio prijavnog procesa za najbolja svjetska sveučilišta, a posebice studentske destinacije poput Velike Britanije ili SAD-a.


Oni koji odaberu ovaj paket uz nadoplatu mogu prijaviti i studij medicine, umjetničke akademije ili neki od studijskih programa na sveučilištima u SAD-u, Oxfordu ili Cambridgeu.


Moguće nadoplate:
• Dodatna prijava na jedan studijski program van WEN-a: 300 EUR 
• Dodatna prijava na dva studijska programa van WEN-a: 500 EUR
• Prijava na umjetničku akademiju: 400 EUR
• Prijava na studij medicine, stomatologije ili veterine: 400 EUR
• Prijava na jedan Oxbridge studijski program: 400 EUR 
• Prijava na studijske programe u SAD-u: 400 EUR 

 

*WEN = World Education Network

UGOVARANJE USLUGE
1. Ugovaranje usluge izvršava se ispunjavanjem ugovora o suradnji i prijavi na
studij u inozemstvu (priložene moraju biti sve stranice ugovora od A do F) te plaćanjem troškova ako ih ima. Visina troškova ovisi o vrsti usluge koju Prijavitelj odabere. Troškovi prema agenciji IntegralEdu nisu dio bilo koje naknade koja se plaća sveučilištu ili ostalim institucijama u inozemstvu.

 

OBAVEZE AGENCIJE INTEGRALEDU
2. Agencija IntegralEdu obvezuje se svojim savjetima i smjernicama pomoći Prijavitelju pri odabiru odgovarajućeg studijskog programa na temelju iskazanih želja i dotadašnjih rezultata Prijavitelja, a u skladu s upisnim kriterijima sveučilišta.
3. Agencija IntegralEdu obvezuje se na vrijeme dostaviti popis potrebne dokumentacije za upis na željeni studijski program.
4. Agencija IntegralEdu obvezuje se podnijeti prijavu za upis na željena sveučilišta i studijske programe navedene u ugovoru o suradnji u ime Prijavitelja, ako je Prijavitelj izvršio svoje obveze navedene u čl. 9.
5. Agencija IntegralEdu obvezuje se Prijavitelja obavijestiti o potencijalnom selekcijskom postupku te ga informirati o načinima provođenja istog. Prijavitelj je odgovoran pratiti rokove, upoznati se sa selekcijskim procesom, registrirati se na potrebne portale i platforme, preuzeti materijale i pristupiti ispitu.
6. Agencija IntegralEdu uzet će u obzir listu prioriteta Prijavitelja te će u skladu s istom poslati prijave na željena sveučilišta navedena na stranici C ugovora o suradnji.
7. Ako određeno sveučilište ne ponudi upisno mjesto Prijavitelju agencija IntegralEdu obvezuje se ponuditi alternativu na jednom od partnerskih sveučilišta. 
8. Agencija IntegralEdu obvezuje se obavijestiti Prijavitelja putem e-maila ili telefona nakon što primi odgovor od sveučilišta o statusu prijave (ako prijavitelj o istome nije već direktno obaviješten od strane sveučilišta), ali nije odgovorno za vremenski period koji sveučilištu treba za obradu prijave.

 

OBAVEZE PRIJAVITELJA
9. Prijavitelj se obvezuje prikupiti svu dokumentaciju neophodnu za upis na željene studijske programe i sveučilišta i dostaviti istu agenciji IntegralEdu do unaprijed dogovorenog roka s obrazovnim savjetnikom, a najkasnije 3 radna dana prije roka kojeg je zadalo sveučilište. Ako Prijavitelj agenciji IntegralEdu ne dostavi svu dokumentaciju potrebnu za prijavu do dogovorenog roka, agencija IntegralEdu nije odgovorna za posljedice nastale prekoračenjem rokova.
10. Ako je prevođenje i ovjera dokumenata jedan od uvjeta za prijavu na sveučilište, Prijavitelj se obvezuje dostaviti sve dokumente prevedene i ovjerene u skladu s uputama agencije IntegralEdu do unaprijed dogovorenog roka s obrazovnim savjetnikom.
11. Ako nakon potpisivanja Ugovora o suradnji Prijavitelj odluči koristiti dodatne usluge agencije IntegralEdu, iste se definiraju aneksom ugovora po važećem cjeniku usluga. 
12. Prijavitelj se obvezuje da neće mijenjati studijske programe ni prijavnicu na iste bez prethodne obavijesti i konzultiranja s agencijom IntegralEdu.
13. Prijavitelj se obvezuje u roku i na vrijeme izvršiti sve financijske obveze prema agenciji IntegralEdu ako iste postoje. 
14. Prijavitelj se obvezuje potvrditi ili odbiti svoje upisno mjesto na svakom sveučilištu na koje se prijavio u unaprijed određenom vremenskom roku koje odredi sveučilište. Prijavitelj je obavezan obavijestiti agenciju IntegralEdu želi li prihvatiti ili odbiti upisno mjesto na određenom sveučilištu putem e-maila. 
15. Prijavitelj je dužan u dogovorenom roku preuzeti svu dokumentaciju te je odgovoran za redovito praćenje obavijesti na prijavnim portalima i e-mail adresi.
16. Naknade i polozi za potvrdu upisnog mjesta, studija, smještaja i ostale naknade koje trebaju biti plaćene sveučilištu mogu se platiti putem kreditne i debitne kartice ili uplatom na račun sveučilišta, a na Prijavitelju je da osigura kreditnu i debitnu karticu za sva plaćanja koja moraju biti plaćena elektronskim putem. Samo sveučilište će obavijestiti Prijavitelja na koji način će moći izvršiti plaćanje i na koji račun.
17. Prijavitelj za vrijeme svog školovanja u inozemstvu mora imati odgovarajuće zdravstveno osiguranje. Na Prijavitelju je da se dodatno informira te pronađe sve aktualne informacije o zdravstvenom sustavu i zdravstvenom osiguranju.

 

SMJEŠTAJ
18. Agencija IntegralEdu obvezuje se pružiti sve informacije dostupne o smještaju na određenom partnerskom sveučilištu.
19. Agencija IntegralEdu nije odgovorna za rokove potvrde smještaja koje prekorači Prijavitelj.
20. Ako određeno sveučilište ne osigurava smještaj, agencija IntegralEdu može dati smjernice o smještaju, no agencija nije obavezna prijaviti i osigurati smještaj Prijavitelju.
21. Agencija IntegralEdu nije odgovorna za ponuđeni smještaj niti kvalitetu smještaja i svih smještajnih sadržaja koje nudi sveučilište. 

 

KOMUNIKACIJA IZMEĐU AGENCIJE I PRIJAVITLEJA
22. U svrhu jednostavnijeg i transparentnog komuniciranja, uobičajen način komunikacije agencije IntegralEdu s Prijaviteljem odvija se putem elektroničke pošte, a po potrebi i drugim komunikacijskim kanalima. Savjetnik se obvezuje odgovoriti na upit poslan elektroničkom poštom unutar tri radna dana.
23. Po sklapanju ugovora, a po uputama obrazovnog savjetnika, Prijavitelj se obvezuje otvoriti e-mail adresu koja će biti korištena isključivo u svrhu prijave. Za vrijeme trajanja ugovora o suradnji, sva pošta navedene e-mail adrese će se, preusmjeravati na adresu obrazovnog savjetnika. Nakon unaprijed dogovorenog roka, Prijavitelj je dužan pratiti svu poštu pristiglu na navedenu adresu, isključiti opciju prosljeđivanja i promijeniti lozinku. Nakon zaprimanja potvrde o upisnom mjestu, Prijavitelj ima pravo odlučiti želi li nastaviti koristiti adresu elektroničke pošte ili će istu izbrisati. 
24. Agencija IntegralEdu elektroničkom poštom obavještava Prijavitelja o svim značajnim informacijama vezanim za prijavu koje je poslalo sveučilište, a Prijavitelj je dužan redovito provjeravati svoju privatnu adresu elektroničke pošte navedenu u Ugovoru o suradnji, kao i adresu elektroničke pošte koju je otvorio u svrhu slanja prijave na željena sveučilišta.

 

OSTALE ODREDBE
25. Agencija IntegralEdu nije odgovorna za promjene u cijeni školarina niti za promjene u uvjetima i odredbama vezanim za studentski zajam zbog promjena zakona ili drugih promjena u zemlji za koju se student prijavio. 
26. Odluka o tome hoće li primiti ili odbiti određenog studenta ovisi isključivo o sveučilištu i agencija IntegralEdu nije odgovorna za uvjete upisa niti za vremenski period u kojem će sveučilište potvrditi ili odbiti upisno mjesto prijavitelja. 
27. Ugovor o suradnji i prijavi na studij u inozemstvu stupa na snagu datumom potpisivanja obje ugovorne strane.
28. Ugovor o suradnji traje do trenutka u kojem agencija IntegralEdu Prijavitelju dostavi konačnu odluku sveučilišta o njegovoj prijavi na željeni studijski program. 
29. Svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj ugovor ako se druga strana ne pridržava svojih obaveza uz uvjet da prethodno i pismenim putem upozori istu da svoje ponašanje u primjerenom roku uskladi s odredbama ovog Ugovora. 
30. Raskid Ugovora valjan je i važeći isključivo u pisanom obliku. 

Personalizirano istraživanje: 135 EUR

 

Radionica pisanja motivacijskog pisma i životopisa: 100 EUR

 

IELTS pripremni tečaj: 350 EUR

 

IELTS probni ispit (reading and listening): 

  • 1 verzija 30 EUR
  • 4 verzije 90 EUR

 

TOEFL iBT probni ispit (reading):

  • 1 verzija 30 EUR
  • 4 verzije 90 EUR

 

Ispit određivanja razine znanja engleskog jezika (Oxford Online Placement Test): 35 EUR

 

Naknada za slanje dokumenata kurirskom službom: 30 EUR

 

Lektura motivacijskog pisma: 10 EUR kartica teksta 

 

Pregled i ispravak motivacijskog pisma: 50 EUR

 

Pregled i ispravak životopisa: 50 EUR

 

Dodatan pregled životopisa ili motivacijskog pisma: 30 EUR

 

Individualni rad s obrazovnim savjetnikom: 30 EUR sat (60 min)

 

Ovjereni prijevod: 20 EUR kartica teksta 

VAŠA PRIJAVA MOŽE BITI LAKŠA, BRŽA I SMIRENIJA

Formula uspjeha s IntegralEdu stručnim obrazovnim savjetnicima

BESPLATNO PRVO SAVJETOVANJE
BESPLATNO PRVO SAVJETOVANJE

Naš prvi susret i savjetovanje su besplatni. Naglasak stavljamo na upoznavanje i aktivno slušanje želja naših klijenata te je prvo savjetovanje, po našem mišljenju, temelj kvalitetne i uspješne suradnje.

STRUČNA POMOĆ CIJELOM PROCESU
STRUČNA POMOĆ CIJELOM PROCESU

Svakom budućem studentu pristupamo pojedinačno - od prvog savjetovanja do odlaska na sveučilište. I nakon toga.

NEMA RIZIKA ILI GREŠAKA
NEMA RIZIKA ILI GREŠAKA

Rad s IntegralEdu obrazovnim savjetnikom garantira ti da nećeš propustiti niti jedan rok ili detalj u prijavi.

ŠTO BI TE JOŠ MOGLO ZANIMATI?

Academic IELTS pripremni tečajevi

Program profesionalne orijentacije

Motivacijsko pismo

OBRATITE SE NAŠEM SAVJETNIKU

DOGOVORI KONZULTACIJE

Ispuni obrazac i dogovori konzultacije s našim obrazovnim savjetnikom.

 

REZERVIRAJ TERMIN

Rezervirajte savjetovanje

Korak 1 od 3

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI I TRENUTNE PONUDE

Primajte ažurirane informacije od Integrala

Molimo odaberite za koje programe želite primati novosti i ponude:

Pravila o zaštiti osobnih podataka