PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O.  je društvo s ograničenom odgovornošću registrirano pod matičnim brojem 080953041 pri Trgovačkom sudu u Zagrebu s poslovnom adresom u Pierottijevoj 5, 10000 Zagreb, OIB: 05958317250.

Kao predmet poslovanja Društvo ima registrirane sljedeće djelatnosti:

 • poduka stranih jezika

 • usluge prevođenja

 • organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina

 • kupnja i prodaja robe

 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

 • zastupanje inozemnih tvrtki

 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

 • promidžba (reklama i propaganda)

 • usluge informacijskog društva

 • tiskanje časopisa i dr. periodičnih publikacija, knjiga i brošura, reklamnih kataloga, prospekata i dr. tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i dr. tiskanih komercijalnih publikacija

 • izdavačka djelatnost

 • djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu

 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

 • prijevoz za vlastite potrebe

 • djelatnost turističke agencije

INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. obrađuje informacije, među kojima su i osobni podaci. Ova pravila i smjernice imaju za dužnost da obavijeste o načinu na koji se obrađuju osobni podaci i koja su prava osoba čije osobni podaci se obrađuju.

Zaštita osobnih podataka naših korisnika je od velike važnosti za nas. INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. obrađuje osobne podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR“). S objavom ovih Pravila nastojimo biti što jasniji, određeniji i transparentniji o načinu na koji obrađujemo osobne podatke naših korisnika.

 

1. Vrste osobnih podataka koje obrađuje INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O.

 

INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. obrađuje osobne podatke koje su dobrovoljno dali korisnici, a to su ime i prezime, datum rođenja, spol, OIB, državljanstvo, broj telefona, e-mail adresa, mjesto rođenja, adresa, trenutačna obrazovna ustanova i razred ili godina pohađanja iste, informacije o izvannastavnim aktivnostima, položeni jezični certifikati, razine poznavanja stranih jezika, željeni studij ili obrazovni program ili smjer, željenu zemlju nastavka obrazovanja i godinu početka ili završetka obrazovanja, audio i videozapise, priloge ugovorima koji uključuju, ali ne moraju isključivo biti životopisi, motivacijska pisma, kopije osobnih iskaznica i/ili putovnice, zdravstvene podatke i financijske podatke o korisnicima i njihovim roditeljima ili starateljima. Detaljne informacije o različitim vrstama podataka koje se prikupljaju i obrađuju moći ćete pronaći prilikom obavljanja određene aktivnosti (uključujući i online aktivnosti) kada ćete te podatke dati INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O.

 

2. Pravila o kolačićima (COOKIES)

 

Naše online usluge i proizvodi koriste tzv. kolačiće i pikselne oznake. Kolačići ne štete računalu osobe koja ga koristi. To su male konfiguracijske datoteke koje nam pomažu da naše online usluge budu pristupačnije, učinkovitije i sigurnije. Osim toga, kolačići služe za implementaciju određenih korisničkih funkcija. Svaki korisnik internetskih preglednika može postaviti svoj internetski preglednik tako da ne sprema kolačiće ili da izbriše prethodno spremljene kolačiće. Potrebno je obratiti se proizvođaču internetskog preglednika za uključivanje tih značajki. Ukoliko koristite internetski preglednik koji ne podržava značajke upravljanja kolačićima ili brisanja istih, INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. nije odgovoran za to. U slučaju da onemogućite pohranjivanje određenih kolačića ili izbrišete već pohranjene određene kolačiće, postoji mogućnost da online usluge i proizvodi  neće ispravno raditi.

Naše online usluge i proizvodi koriste sesije kolačića koje se automatski brišu nakon što se zatvori internetski preglednik. Ponekad se koriste tzv. postojani kolačići koji ostaju na vašem uređaju dok im ne istekne valjanost ili dok ih korisnik sam ne obriše. Ti kolačići nam dopuštaju da prepoznamo određeni internetski preglednik prilikom sljedećeg posjeta stranici. Za detalje o kolačićima trećih strana poput Googlea i sl. molimo vas da se informirate u njihovim Pravilima i politikama privatnosti.

 

3. Ciljevi obrade podataka

 

Osobne podatke koje nam klijenti daju, obrađuje i koristi isključivo INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O.  u svoje svrhe. To, osobito, uključuje:

 • Podnošenje prijava za različite vrste obrazovanja (srednjoškolsko obrazovanje, jezične tečajeve, visoko obrazovanje, preddiplomske, diplomske ili doktorske studije, pripremne programe, učenje na daljinu, itd.) kao i sudjelovanje na različitim događajima koje organizira i provodi INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. koje uključuju, ali ne moraju biti samo događaji koji promoviraju obrazovanje u inozemstvu, seminari, tečajevi, natječaji, natjecanja i dr. Prijave kao i dokumentacija koja se koristila tijekom prijave, a sadrži osobne podatke klijenata (npr. životopis, diplome, certifikate, kontakt detalje i sl.) INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. pohranjuje najdulje 5 godina od trenutka do kojeg se donesu (ukoliko zbog pravnih razloga taj period nije duži ili kraći), s mogućnošću da se dokumenti povremeno pregledavaju, ukoliko klijent nije podnio prigovor o pohranjivanju podataka. Ukoliko je klijent osoba mlađa od 16 godina, potrebno je izričito dopuštenje od roditelja ili staratelja za prikupljanje i obradu podataka maloljetnika;

 • Sklapanje ugovora – podaci potrebni za sklapanje i izvršavanje usluga opisanih u ugovoru kao i ostali pravno potrebni podaci (zavisno o vrsti ugovora). Osobni podaci klijenata se pohranjuju u skladu za zakonom na maksimalni rok od 5 godina.

 • Ispunjavanje kontakt formulara – ukoliko klijent ispunjava kontakt formular, podaci koje klijent pruži na formularu, uključujući kontakt detalje, koriste se isključivo za obradu upita te se pohranjuju kako bi se formular ponovno mogao koristiti ako iskrsnu dodatna pitanja ili sumnje. Osobni podaci klijenata će biti pohranjeni za obradu upita i pohranjeni u skladu za zakonom na maksimalni rok od 5 godina ukoliko ne postoji zakonska prepreka za to.

 • Ostalo

 

4. Dijeljenje osobnih podataka

 

U određenim slučajevima INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. može podijeliti određene osobne podatke strateškim i/ili ugovornim partnerskim institucijama.  U slučajevima da INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. dijeli informacije s trećim stranama, izvršena je provjera tih institucija o dovoljnoj razini zaštite podataka te su podaci naših klijenata također povjerljivi i za te treće strane.

Zavisno o vrsti usluge koja je ugovorena (poziv, poruka, informacija, itd.), osobni podaci naših klijenata mogu biti podijeljeni s trećim stranama kako bi se mogla izvršiti ugovorna usluga (prevoditeljske agencije, sveučilišta, agencija za zajmove i slično).

Također, osobni podaci će se morati podijeliti kako bi se ispunili određeni zakonski zahtjevi ili da se ostvare određena prava i beneficije. INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. će morati podijeliti osobne podatke korisnika ukoliko to bude zahtijevalo pravosudno tijelo u Hrvatskoj ili izvan nje. Osobni podaci će se podijeliti i ako se dođe u situaciju da bude ugrožena nacionalna sigurnost, ukoliko treba obavijestiti policiju ili nadležna tijela, ili ako ukoliko dođe do situacije da je to pitanje od nacionalnog interesa.

Ako dođe do situacije u kojoj INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. treba podijeliti osobne podatke klijenata s trećim zemljama (izvan EU), provjerit ćemo da će se ti podaci podijeliti u skladu sa svim zakonima te ćemo provjeriti dovoljnu razinu zaštite podijeljenih podataka.

Ukoliko tijekom pristupa online stranicama i proizvodima INTEGRAL EDUKACIJSKIH PROGRAMA D.O.O. se spojite na Facebook, Google+, YouTube, Tweeter i dr., INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. nije odgovoran za zaštitu podataka nakon što se prihvate uvjeti i odredbe tih stranica. U tim slučajevima, treba se upoznati s općim uvjetima i odredbama tih stranica.

 

5. Prava korisnika

 

Sukladno Pravilima zaštite osobnih podataka, prava korisnika su sljedeća:

 • Pravo da se povuče privola – u slučaju da je korisnik dao dopuštenje za obradu njegovih podataka, to dopuštenje se može povući u bilo kojem trenutku;

 • Pravo da pristupi osobnim podacima koje je obradio INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O.;

 • Pravo da ispravi ili nadopuni netočne ili nepotpune osobne podatke;

 • Pravo da izbriše (pravo da bude zaboravljen) svoje osobne podatke koji su se obradili na nezakonit način (isteklo vrijeme pohrane, povučena privola, izvršenje usluge za koji su podaci prvobitno skupljeni, itd.);

 • Pravo na ograničenje obrade – u slučaju sudskog postupka između korisnika i INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. zadržava se pravo obrade podataka do završetka spora;

 • Pravo na prijenos podataka – ukoliko su podaci skupljeni putem dobrovoljnog davanja podataka ili putem ugovora te ukoliko je obrada podataka bila napravljena automatiziranim putem, korisnik ima pravo primiti svoje osobne podatke koje je dobrovoljno dao na obradu, u strukturiranom, uobičajenom i formatu koji se može otvoriti na većini računala te ima pravo da se ti podaci prenesu drugoj tvrtki bez zadržavanja od strane tvrtke kojoj su prvo bili dani. Tijekom tog prijenosa, korisnik ima pravo na to da se prijenos izvrši direktno s jedne tvrtke na drugu ukoliko je to tehnički izvedivo.

 • Pravo na prigovor – u svakome trenutku korisnik ima pravo na prigovor obrade podataka zbog bilo kojeg razloga koji se tiču njega osobno u bilo kojem trenutku obrade podataka, a pod uvjetom da ne postoje zakonske prepreke za obradu koje imaju prednost u odnosu na interese, prava i slobode korisnika ili sudskog procesa;

 • Pravo korisnika da ne bude podlegnut potpuno automatiziranom rješenju koje uključuje profiliranje koje uzrokuje pravne posljedice ili značajno utječe na korisnika;

 • Pravo da podnese žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka u slučaju da su njegova prava povrijeđena, kao i pravo da se tuži INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. državnim sudbenim tijelima.

Za korisnika koji izrazi želju za tim INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. može osigurati formulare kako bi ostvariti svako od gore navedenih prava, međutim, isto tako korisnik može podnijeti pisani zahtjev u slobodnom obliku.

Zahtjevi, kao i sva pitanja, trebali bi biti poslani na adrese navedene u točki 8. ovih Pravila. INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. ima pravo odbiti ispunjavanje određenih zahtjeva o zaštiti osobnih podataka ukoliko postoji pravna osnova da se to učini.

 

6. Sigurnost osobnih podataka korisnika

 

INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. koristi razne mjere (od tehničkih, mehaničkih i organizacijskih) kako bi se osigurala povjerljivost zaštita podataka korisnika.

Svi zaposlenici INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. su dužni štititi povjerljivost osobnih podataka korisnika te ih štititi u skladu s važećim tehničkim, mehaničkim i organizacijskim mjerama.

Za slučajeve u kojima INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. dijeli podatke korisnika s trećim stranama INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. je osigurao da se podaci koriste u skladu s važećim propisima i da je treća strana osigurala mehanizme za dovoljnu razinu zaštite podataka u skladu s dogovorenim standardima.

Nakon isteka zakonskog roka za pohranu podataka osobni podaci korisnika se brišu (uništavaju).

 

7. Aktualiziranje Pravila za zaštitu osobnih podataka pri INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O.

 

Kako se očekuju zakonske promjene koje se odnose na zaštitu osobnih podataka INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O. će povremeno aktualizirati i potom ponovno objavljivati svoje propise o zaštiti osobnih podataka.
 

8. Kontakti

 

Za pitanja koja se tiču ovih Pravila o zaštiti osobnih podataka, molimo kontaktirajte

INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O.

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Martina Benzon Puntijar

Pierottijeva 5, 1000 Zagreb

privacy@integraledu.hr

01 468 3381

Rezervirajte savjetovanje

Korak 1 od 3

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI I TRENUTNE PONUDE

Primajte ažurirane informacije od Integrala

Molimo odaberite za koje programe želite primati novosti i ponude:

Pravila o zaštiti osobnih podataka