Zajmovi za studiranje diplomskih studija u Walesu dostupni i svim EU studentima


Svi državljani EU, a među njima i hrvatski studenti, mogu podnijeti zahtjev za financijsku potporu za troškove diplomskog studija na velškim sveučilištima.

Financijsku potpora za troškove diplomskog studija koja je dostupna hrvatskim studentima, bit će dostupna ne samo za troškove školarine studija već i za troškove života. Iznos koji možete zatražiti ovisi o akademskoj godini u kojoj započinjete studij. Ako studirate od ili nakon 1. kolovoza 2019. možete se prijaviti za financiranje diplomskog studija i dobiti do 17.000 funti kao kombinaciju bespovratnih sredstava i zajma.

Međutim, prije nego što dobijete bilo kakva financijska sredstva za diplomski studij, provjerite ispunjavate li uvjete koje je postavila Student Finance Wales, Vladina agencija koja je odgovorna za dodjelu zajmova.

Tko može dobiti zajam za diplomske studije u Walesu?

Kako biste bili kvalificirani za financijsku potporu za troškove diplomskog studija u Walesu, morate ispuniti određene uvjete.

1. Nacionalnost i prebivalište

Financijska potpora za troškove diplomskog studija bit će vam dostupna ako: o Ste državljanin Velike Britanije ili imate „sređeni“ status (to znači da nemate ograničenja na duljinu boravka u VB-i) o Inače živite u Walesu i niste se tamo preselili u svrhu studiranja o Živite u Velikoj Britaniji i njenim otocima tri godine prije prvog dana akademske godine vašeg studija Također ste kvalificirani ako ste državljanin EU-a te se ovo odnosi na vas: • Živite u Europskom gospodarskom području (EGP) ili Švicarskoj zadnje tri godine i upisali ste redovni diplomski studij na sveučilištu u Walesu.

2. Dob

Morate imati manje od 60 godina na prvi dan akademske godine vašeg studija. Akademska godina je period od 12 mjeseci s početnim datumima: o 1. rujna, ako vaš studij počinje između 1. kolovoza i 31. prosinca o 1. siječnja, ako vaš studij počinje između 1. siječnja i 31. ožujka o 1. travnja, ako vaš studij počinje između 1. travnja i 30. lipnja o 1. srpnja, ako vaš studij počinje između 1. srpnja i 31. srpnja

3. Kvalifikacije studija

Vaš studij mora: o Biti samostalan diplomski studij (ne integrirani diplomski studij) o Imati minimalno 180 bodova - provjerite sa svojim sveučilištem ili fakultetom ako niste sigurni o Započeti od ili nakon 1. kolovoza 2019. Primjeri priznatih diplomskih studija: • Master of Science (MSc) • Master of Art (MA) • Master of Philosophy (MPhil) • Master of Research (MRes) • Master of Law (LLM) • Master of Letters (MLitt) • Master of Fine Art (MFA) • Master of Education (MEd) • Master of Business Administration (MBA) Studij se može održavati na sveučilištu ili collegeu te može biti i studij na daljinu. Može biti s predavanjima (taught) ili istraživački (research), također može biti i redovan ili izvanredan: o Redovan, u trajanju od jedne ili dvije akademske godine o Izvanredan, u trajanju od dvije, tri ili četiri akademske godine

4. Studiranje na daljinu

Kako biste se kvalificirali za financijsku potporu za troškove diplomskog studija na daljinu, potrebno je da: o Živite u Walesu od prvog dana početka akademske godine vašeg studija o Živite unutar Velike Britanije tijekom cijelog trajanja vašeg studija Državljani EU-a koji studiraju na daljinu moraju živjeti i studirati u Walesu tijekom cijelog trajanja njihovog studija na daljinu.

5. Integrirani diplomski studij

Financijska potpora za troškove bilo kojeg integriranog diplomskog studija nije dostupna putem ovog zajma. Umjesto toga, podnesite zahtjev za financiranje preddiplomskog studija.

6. Integrirani doktorski studij

Financijska potpora za troškove diplomskog studija nije dostupna ako završite diplomski studij kao dio integriranog doktorskog studija.

7. Magistar arhitekture

Financiranje za diplomski studij arhitekture nije dostupno putem ovog zajma jer je studij arhitekture integrirani diplomski studij. Za takav studij potrebno se prijaviti na financiranje integriranog diplomskog studija putem financiranja preddiplomskih studija, na prvoj godini studija.

8. Studiji za koje ovaj zajam nije moguće dobiti

Financijska potpora za troškove diplomskog studija nije dostupna za: o Doktorate i poslijediplomske specijalističke studije o Diplomske studije koji se provode kao sastavni dio doktorskih studija o Studije nakon kojih se dobiju sljedeće diplome: Postgraduate Certificate (PgCert) ili Postgraduate Diploma (PgDip) o Diplomske studije koji se financiraju putem zajmova za preddiplomske studije, kao što je studij obrazovanja nastavnika (ITE) o Integrirane diplomske studije (poput studija arhitekture) o Studije vezane za pravo koji ne nose LLM diplomu već su kvalificirani kao Legal Practice Course (LPC)

9. Priznatost sveučilišta ili collegea

Sveučilište ili college na kojem želite studirati mora biti u Walesu, a studij mora biti odobren od velške Vlade. Trebate se obratiti provoditelju studija kako biste to potvrdili.

10. Prijašnji studij

Financijska potpora za troškove diplomskog studija bit će dostupna ako već nemate završen diplomski studij ili drugu višu kvalifikaciju stečenu u Velikoj Britaniji ili u inozemstvu. Ako želite završiti već započet diplomski studij, nećete imati pravo na financijsku potporu za troškove diplomskog studija jer je dostupna samo za one koji upisuju prvi puta prvu godinu diplomskog studija. Zajam za diplomski studij nećete moći dobiti ako ste već prije dobili zajam za diplomski studij, osim ako niste napustili studij zbog opravdanih osobnih razloga, kao što su: o Bolest o Smrtni slučaj o Ili neki drugi ozbiljan osobni razlog

11. Koliko mogu dobiti

Financijska potpora za troškove diplomskog studija bit će vam uplaćena izravno na vaš britanski bankovni račun. Iznos koji možete posuditi ovisi o akademskoj godini u kojoj počinje vaš studij. Ako studirate od ili nakon 1. kolovoza 2019. možete se prijaviti za financijsku potporu za troškove diplomskog studija i dobiti do 17.000 funti kao kombinaciju bespovratnih sredstava i zajma: o Bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 6.885 £ i zajam od 10.115 £ ako su prihodi vašeg kućanstva 18.370 £ ili niži o Bespovratna sredstva u iznosu od 1.000 £ i zajam od 16.000 £ ako se prihodi vašeg kućanstva ne uzimaju u obzir ili su iznad 59.200 £ Ako je prihod vašeg kućanstva između 18.370 i 59.200 funti, još uvijek možete podnijeti zahtjev za financijsku potporu za troškove diplomskog studija s obzirom na prihode kućanstva. Vi ćete primiti određena bespovratna sredstava te ostatak kao zajam, ovisno o prihodima vašeg kućanstva. Ako studirate 2, 3 ili 4 akademske godine, zajam i bespovratna sredstva bit će podijeljeni na jednake iznose za svaku godinu trajanja studija.

12. Isplata

Prvu isplatu ćete primiti kada započnete studij, a vaše sveučilište prije toga potvrdi studij koji studirate te da ste se upisali u akademsku godinu. Plaćanja će se vršiti u tri rate od 33%, 33% i 34% za svaku akademsku godinu na vaš britanski bankovni račun. Isplate nisu moguće na bankovne račune koji nisu u britanskim bankama.

13. Koja je dokumentacija potrebna

Od lipnja 2019. možete se prijaviti za financijsku potporu za troškove diplomskog studija za akademsku godinu 2019/20.

Da biste dovršili prijavu, trebat će vam: o Važeća putovnica državljanina EU o Podaci o studiju i sveučilištu o IBAN vašeg britanskog bankovnog računa ako ga imate, ako ne, možete ga naknadno dostaviti kada otvorite račun u britanskoj banci o Broj britanskog mirovinskog osiguranja ako ga imate, ako ne, možete ga naknadno dostaviti kada izvadite broj britanskog osiguranja, po dolasku u Veliku Britaniju

Samo jednom možete podnijeti prijavu za financijsku potporu za troškove diplomskog studija, za razliku od zajma za preddiplomski studij za koji se morate prijaviti svake godine. Ne morate se ponovno prijavljivati ako je vaš studij duži od jedne godine.

14. Kada se prijaviti i postoji li rok za prijavu

Zadnji rok za prijavu je 9 mjeseci do prvog dana zadnje akademske godine Vašeg studija. Prvi dan akademske godine je sljedeći: 1. rujna, ako studij počinje na ili nakon 1. kolovoza i prije 1. siječnja; 1. siječnja, ako studij počinje na ili nakon 1. siječnja i prije 1. travnja; 1. travnja, ako studij počinje na ili nakon 1. travnja i prije 1. srpnja; 1. srpnja, ako studij počinje na ili nakon 1. srpnja i prije 1. kolovoza.

Za više informacija te pomoć pri procesu prijave na studij te zajmove u Walesu, javite nam se na info@integraledu.hr te na 01/4683381.