2 - 4 tjedna jezičnog kampa može biti kao godina dana u školi


Ovdje ne mislimo na to da će djeca u dva do četiri tjedna narasti toliko koliko u godinu dana tijekom škole. :) Ovdje mislimo na to da jezični kamp u inozemstvu može djelovati kao neka vrsta akceleratora tj. ubrzivača za učenje stranog jezika. Da – akceleratora učenja stranog jezika, ali i samostalnosti. Poznato je da se jezik najbolje i najlakše uči u izvornom govornom području te u svakodnevnoj komunikaciji. U tom smislu je odlazak djeteta u ljetni jezični kamp u inozemstvo dobitna kombinacija. Kaže se da napredak kojeg djeca postignu u 2 do 4 tjedna provedenog u ljetnom jezičnom kampu učeći strani jezik, jednak je onom napretku kojeg postignu u godinu dana učeći strani jezik u osnovnoj ili srednjoj školi. Ljetni tečajevi stranih jezika ne podrazumijevaju samo učenje, već i puno više od toga – zabavu, izlete upoznavanje znamenitosti, kulture i običaja zemlje u kojoj se tečaj provodi. To uključuje puno boravka u prirodi, na bazenima ili na brojnim sportskim terenima, posjet muzejima, prisustvo na raznim umjetničkim radionicama ili pak odlazak u zabavne parkove. Iako je vrlo lako pogoditi koje bi bile dobre strane učenja jezičnih tečajeva u inozemstvu, bilo nam je vrlo teško pronaći znanstveno istraživanje koje bi potvrdilo naše dugogodišnje iskustvo. Međutim, pronašli smo istraživanje iz 2010. godine koje je provedeno na 1288 djece od 3 do 18 godina, u 16 različitih škola za učenje stranih jezika u Kanadi, a to je istraživanje dokazalo upravo to – jezični tečajevi u inozemstvu su sjajna odluka za svako dijete. Iz tog istraživanja izvukli smo 10 najznačajnijih točaka koje vam donosimo u:

10 RAZLOGA ZAŠTO BI LJETNI JEZIČNI KAMP BIO DOBAR ZA VAŠE DIJETE

1. Emocionalna inteligencija se razvija zajedno sa stvaranjem novih prijateljstava i razvijanjem društvenih vještina Kada su djeca sama u jezičnom kampu, moraju se suočiti sa, za njih, novim i drugačijim vrstama društvene interakcije, posebno jer su na kampu zajedno s djecom iz cijelog svijeta koja dolaze iz različitih društvenih i kulturalnih sredina. Ovo je istraživanje pokazalo da djeca koja idu na ljetne jezične kampove stranih jezika značajno više razviju svoju emocionalnu inteligenciju (EQ) koja podrazumijeva prepoznavanje, razumijevanje i kontroliranje emocija. Djeca uče kako raditi i igrati se zajedno s ostalom djecom, kako se suosjećati i stvarati duboke emocionalne poveznice. Upravo je ovo polazna točka za razvitak mogućnosti da istražuju samostalnost, za poboljšanje samostalnosti i za učenje kako raditi u grupi.

2. Odvajanje od tehnologije Svake godine statistika o broju sati koje djeca provode ispred televizora, mobitela i tableta je sve više zabrinjavajuća. Međutim, kada djeca (ponovno) otkriju svoje kreativne sposobnosti, kada počnu stupati u stvarne interakcije sa stvarnim ljudima tijekom svakodnevnih aktivnosti sa stvarnim doživljajima, sve pametne spravice koje su koristili, isključuju. Naravno, pod ovime podrazumijevamo ljetne kampove koji ne uključuju npr. informatiku ili kodiranje.

3. Rad u grupi i vodstvo Naučiti kako rasporediti zadaće s drugima u timu, otkrivanje svojih sposobnosti i kreativnosti za dobrobit tima, dizanje glasa tako da se nadglasaju ostali glasovi u grupi i izvršavanje zadaća za koje si odgovoran – upravo su ovo stvari koje znače biti dio tima i raditi u timu. Sva djeca uče upravo to dok su na kampu jezičnog tečaja u inozemstvu jer imaju slobodu da uče metodom pokušaja i pogreške u opuštenoj atmosferi koja ih potiče da budu dio grupe i da prebrode stidljivost. Tako neka djeca postepeno nauče vještine vođenja na način da uče preuzimati inicijativu, razumjeti dinamiku grupe i da donose odluke unutar grupe.

4. Život u međunarodnom okruženju Tijekom boravka u jezičnom kampu u inozemstvu djeca će cijelo vrijeme biti među djecom iz cijeloga svijeta. Tako, jednoga dana kada budu trebali razgovarati s nekime tko dolazi iz drugačije kulture, to djeci neće predstavljati problem i znat će kako se snaći u komunikaciji s tobom osobom jer su već naučili kako reagirati na kulturalne izazove.

5. Razvijanje samopouzdanja Kada se djetetu dopusti da riskira i da se suoči s izazovima, ono može izgraditi samopouzdanje, otpornost i samostalnost u sigurnom i kontroliranom okruženju. Dok u školi dobre ocjene dobivaju za dobro naučeno gradivo i za dobro ponašanje, u jezičnom kampu svako dijete se hvali i nagrađuje za sve što radi i za sve što doprinosi maloj zajednici ili grupi u kojoj uči jezik ili radi neku izvannastavnu aktivnost. Na taj način dijete dobije poticaj za nastavak i postepeno se oslobađa osjećaja srama.

6. Razvijanje ustrajnosti i fleksibilnosti Zavisno od vrste jezičnog kampa kojeg dijete bude pohađalo, ono će, zasigurno, razviti njegove vještine koje će mu biti potrebne kroz cijeli život poput ustrajnosti, kreativnosti, odgovornosti i hrabrosti. Međutim, jedna od najbitnijih vještina koje će vaše dijete naučiti je izaći iz svoje zone udobnosti tzv. comfort zone. Samo s time da sudjeluje u produkciji mjuzikla ili da ide na kampiranje preko noći, izaći će iz onoga što mu je do sada bilo normalno i prijeći će preko svojih osobnih granica koje su ga do sada sputavale.

7. Neprekidno obrazovanje tijekom ljeta Bilo da izaberu ljetni kamp tijekom kojeg će učiti samo strani jezik ili i glumiti, slikati, fotografirati, programirati, pripremati se za studij medicine i sl., ljetni jezični kamp u sebi sadržava i obrazovnu komponentu. Ali, jezični kamp je u isto vrijeme i interaktivan i zabavan tako da se znanje vrlo brzo usvaja, a sinapse se stvaraju spontano. A što je bolje od spoznavanja novih stvari, igranja na novi način, upoznavanja novih ljudi i posjećivanja novih mjesta?

8. Aktivnost i aktivno igranje Djeca se ne razvijaju samo u natjecateljskim situacijama kada su im jasno postavljeni ciljevi, već se posebno brzo razvijaju i u situacijama gdje se tzv. aktivno igraju tj. sami sebi postavljaju svoje granice, definiraju sami sebi uloge, međusobno djeluju jedni s drugima i koriste svoju maštu. U kampovima čak i obična borba jastucima ima značenje i daje određenu dobrobit.

9. Boravak u prirodi i stvaranje svijesti o zaštiti okoliša Kada se djecu odvoji od tehnologije na duže vrijeme, kao što je slučaj u jezičnim kampovima, djeca će postati povezanija s prirodom te će im se probuditi urođena znatiželja za njom. Bilo da ljetni jezični kamp uključuje igranje sportova na otvorenom (na konvencionalnim igralištima ili ne), ili pak planinarenje i učenje metoda preživljavanja u prirodi, bitno je da se udaljenost od prirode, koja se stvara s povezanosti s tehnologijom, što više smanji. Upravo na taj način postiže se da se djeca osvijeste o zaštiti Zemlje od najranije dobi.

10. Budućnost djece kao odraslih ljudi Vještine koje se razvijaju tijekom boravka u jezičnom kampu uvelike su cijenjene, a ponekad i neophodne za izgradnju buduće karijere i zaposlenja. Mnoge od njih su tzv. vještine budućnosti koje će biti potrebne kada se djeca budu zapošljavala, a to su redom: društveni utjecaj, transkulturalne kompetencije te inter i transdisciplinarnost.

Imajući na umu sve dobrobiti koje donose jezični kampovi u inozemstvu, svako dijete bi barem jednom kroz odrastanje trebalo iskusiti takav način učenja. Zbog toga, ako želite na vrijeme svom djetetu osigurati što ljepše nadolazeće ljetne praznike preuzmite naš najnoviji katalog jezičnih tečajeva u inozemstvu te odaberite jezični tečaj za Vaše dijete. Kako je prirodno da roditelj ima pitanja kada njegovo dijete ide na put poput ovoga za jezični tečaj u inozemstvu, izradili smo i iscrpan vodič svih najvažnijih savjeta za roditelje, kao i polaznike tečajeva jezika. Uz njega sigurno na ništa nećete zaboraviti!


Adresa: Pierottijeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

E-mail: info@integraledu.hr

Broj telefona: +385 (0)1 468 3381

Online radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati. Subotom, nedjeljom i praznicima zatvoreno.

Posjetite nas i na:

  • FB
  • Instagram
  • you-tube

©2020 INTEGRAL GROUP

Kod agencije: HR-AB-01-080953041