Velika Britanija je rekla: „Da!” studentskim zajmovima za hrvatske studente za akademsku godinu 2018


Britanska sveučilišta su u izvanrednom priopćenju obavijestila o odluci Vlade Therese May koja se tiče hrvatskih studenata u Velikoj Britaniji u ak. god. 2018./2019..

EU studenti koji se prijavljuju za preddiplomske i diplomske studije u Velikoj Britaniji u akademskoj godini 2018./2019. će i dalje moći financirati svoje obrazovanje na isti način kao i do sada. U priopćenju stoji da je ova odluka Vlade Therese May donesena danas, 21. travnja 2017. godine. Odluka je došla kao odgovor na otvoreno pismo Udruženja britanskih sveučilišta, koje je poslano odmah nakon odluke britanske Vlade za pokretanjem Brexita. Dokument je zahtijevao hitno i brzo rješenje statusa studenata Europske unije za akademsku godinu 2018./2019., u vezi njihovih mogućnosti korištenja zajmova za školarinu kao i do sad. To je od velike važnosti za buduće studente koji se na britanska sveučilišta prijavljuju godinu dana ranije.

Hrvatski studenti imaju mogućnost financiranja od strane britanske Vlade u visini oko 9.250 funti, u obliku zajma kojim pokrivaju puni iznos školarine. Ovaj zajam, koji je posebno osmišljen za studente, koristi više od 95% hrvatskih studenata koji odlaze studirati u Veliku Britaniju svoj preddiplomski ili diplomski studij.