Frequently Asked Questions

Koji su preduvjeti sudjelovanja na programu?


Na Internship USA programu mogu sudjelovati:

 • Osobe starije od 18 godina;
 • Studenti visokih učilišta, fakulteta ili diplomirani studenti (pri čemu period od diplomiranja do datuma uključivanja u program ne smije biti duži od 6 mjeseci);
 • Osobe sa odličnim znanjem engleskog jezika;
 • Osobe koje odabir željenu praksu povezanu sa njegovim/njenim područjem studiranja.
Koji su dokumenti potrebni za prijavu na program?


 • Prijepis ocjena ili kopija indeksa,
 • Potvrda o studiranju ili kopija diplome,
 • Kopija putovnice,
 • Kopija prethodnih američkih viza,
 • CIEE Application (osigurava ga agencija, te pomaže pri ispunjavanju).
Koje su opcije odlaska na program?


Sudionik bira želi li buduću praksu pronaći samostalno (SELF ARRANGED opcija) ili posredstvom agencije (PLACEMENT PLUS opcija). Ukoliko se odluči samostalno pronaći američkog poslodavca, na našem webu može pronaći savjete glede buduće potrage.
Kako se mogu prijaviti na program?


Prijave primamo online (klikom na ovaj link i odabirom opcije "Prijavi se!", na dnu stranice) ili dolaskom na besplatne konzultacije. Također, ako želiš saznati više informacija o programu, obrati se našem obrazovnom savjetniku na mail m.knezevic@integraledu.hr.
Koliko dugo mogu biti na programu?


Studenti minimalno "moraju" biti na programu 3 tjedna. Maksimalan period trajanja programa je 12 mjeseci, no ovisno o području studiranja i sukladno odabranoj praksi, program za studente određenih fakulteta može trajati i do 18 mjeseci! Uzmi u obzir da svi sudionici programa po završetku radnog perioda na raspolaganju imaju jedan dodatni mjesec za putovanje SAD-om!
Koliki su ukupni troškovi programa?


Cijena programa ovisi o odabranoj opciji odlaska na program, pri čemu su cijene obje opcije programa navedene na našem webu. Cijena programa uključuje:

 • Osiguranu ponudu posla (za PLACEMENT PLUS opciju programa);
 • Verifikaciju poslodavca (za SELF ARRANGED opciju programa);
 • Podršku u procesu prijave;
 • Zdravstveno osiguranje tijekom cijelog perioda trajanja osiguranja, ali i tijekom dodatnog mjeseca namijenjenog putovanju;
 • Izdavanje radne dozvole (DS 2019);
 • Pomoć pri rezerviranju termina viza intervjua i priprema za intervju;
 • 24/7 emergency hotline za vrijeme trajanja programa;
 • Praćenje i evaluaciju programa.
Koliko dugo traje proces prijave?


Proces prijave ovisi o odabranoj opciji odlaska na program, te o željenom području odrađivanja prakse. No, preporučljivo je prijaviti se 3-4 mjeseca prije željenog datuma početka programa!
Postoje li "zabranjene" pozicije ili područja odrađivanja prakse?


Određene pozicije i područja nemaju dozovolu američkog State Departmenta za sudjelovanje na programu:

 • Au pair pozicije, housekeeping, babysitting i drugi poslovi slične prirode;
 • Camp counselors pozicije;
 • Medicinski pripravnici;
 • Ljekarnici;
 • Veterinari;
 • Piloti;
 • Nastavnici.
U kojim je područjima moguće pronaći praksu?


U okviru PLACEMENT PLUS opcije programa, moguće je pronaći praksu u sljedećim područjima:

 • Umjestnost,
 • Kultura,
 • Hotelijerstvo,
 • Turizam,
 • Pravo,
 • Marketing,
 • PR,
 • IT,
 • Media,
 • Inženjerstvo,
 • Matematika,
 • Financije,
 • Računovodstvo,
 • Menadžment,
 • HR.
Postoji li rok prijave?


Ne! Prijaviti se možeš bilo kada u godini, no pri tome uzmi u obzir informaciju o trajanju procesa prijave, navedenu u prethodnom pitanju.
Zdravstveno osiguranje


Ne brini. U cijenu programa uključeno je zdravstveno osiguranje koje pokriva tvoj working period (period rada) i grace period (period putovanja). Tvoja sponzorska agencija, CIEE, osigurava ti zdravstveno osiguranje jedne od najvećih osiguravajućih kuća u Americi - Aetna. Svaki sudionik prije odlaska na program dobiti će svoju policu osiguranja s uputama koje su zdravstvene usluge pokrivene njegovim osiguranjem.
Što je to Grace period?


Grace period je turistički period programa koji je moguće koristiti isključivo nakon isteka radnog perioda. Traje maksimalno 30 dana, te ga sudionik može, ali ne mora koristiti. Primjerice: Ako sudionikov program (radni period) traje do 31.08., on/a smije koristiti dodatnih mjesec dana Grace perioda za putovanje do 30.09.
Što je to DS-2019?


DS-2019 je najvažniji dokument cijelog programa! On studentu daje pravo legalno ulaska i rada u SAD-u. Obrazac sadrži podatke o sudioniku programa i njegovom američkom poslodavcu, te datume trajanja programa. Izdaje ga američka sponzorska agencija nakon primitka posla i uspješne verifikacije Training Plana. Ovaj dokument potreban je za dobivanje J-1 vize!
Što je to DS-7002?


DS-7002 ili Training Plan je dokument koji zahtijeva američki State Department, kao preduvjet sudjelovanja na Internship USA programu. Ovaj dokument ispunjava i sastavlja budući američki poslodavac, u suradnji sa sudionikom i njegovom sponzorskom agencijom. Training Plan jasno definira na kojoj će poziciji sudionik raditi, koji su benefiti njegova rada za poduzeće, koja će nova znanja i vještine usvojiti, po čemu će se praksa u SAD-u razlikovati od moguće prakse u domovini, koje će kulturne aktivnosti imati priliku doživjeti, ...
Što je SEVIS?


SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) je softver američkog State Departmenta u kojem moraju biti registrirani svi učesnici J-1 programa. Triošak registracije u SEVIS-u nije uključen u cijenu programa, te se plaća u sklopu druge rate programa.
J-1 viza intervju


Zahjjev za izdavanjem J-1 vize sudionici programa podnose tek nakon primitka posla, uspješne verifikacije Training Plana i plaćanja programa u cijelosti. Zahtjev sudionici podnose osobno američkoj ambasadi u Zagrebu. Svi sudionici Internship USA programa mogu očekivati pomoć pri rezerviranju termina i pripremu za viza intervju. Za izdavanje vize potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Potvrda o studiranju i/ili prijepis ocjena;
 • Training Plan;
 • DS-2019;
 • DS-160;
 • SEVIS Payment Confirmation;
 • Slika 5x5;
 • Potvrda o plaćenoj naknadni za viza intervju;
 • Potvrda rezerviranog termina intervjua;
 • Putovnica.
SSN


Social Security Number je identifikacijski broj legalnog radnika i poreznog obveznika u SAD-u. Ovaj broj mora imati svaki student koji je sudionik J-1 programa! Prijava za SSN se podnosi tek po početku programa, odnosno nakon dolaska u SAD.

Cultural Experience

Budući da svi J-1 programi uz radnu i obrazovnu komponentu sadrže i kulturni aspekt, CIEE sudionicima svojih programa pomaže da iskoriste svaki aspekt svog programa i upoznaju američku kulturu iz prve ruke. 

U nastavku vam donosimo dvije zanimljive kolumne koje CIEE redovito ažurira:

 • Cultural Guide USA,

 • Top 10 U.S. Activities.

CIEE Cultural Guide

Svaki mjesec, CIEE izdaje novo izdanje kulturnog vodiča. 

Pročitaj najnovije zanimljivosti o američkoj kulturi, saznaj što možeš raditi tijekom nacionalnih blagdana, te koje znamenitosti možeš posjetiti, kako tijekom working perioda, tako i tijekom grace perioda.

Top 10US Activities

Pitaš se što posjetiti u gradu u kojem ćeš živjeti i raditi tijekom perioda trajanja programa ili kada nastupi tvoj grace period?

Klikni na sliku i saznaj!

Želiš saznati više o programu?

Obrati se našem savjetniku na mail m.knezevic@integraledu.hr

 

ili rezerviraj termin besplatnih konzultacija.