Ovaj alternativni sustav srednjoškolskog obrazovanja uglavnom privlači europske učenike koji se žele upisati na američko sveučilište. U isto vrijeme studenti koji su se odlučili za Advanced Placement program mogu se prijaviti za europska sveučilišta koja priznaju AP diplomu.

Kako je različit?

U Americi školska godina počinje u kolovozu ili rujnu, te završava krajem svibnja ili početkom lipnja. Podijeljena je u dva ili tri dijela ovisno o trajanju praznika. Praznici uključuju Božić, Uskrs i ljetne praznike.

 

Učenici u srednjim školama imaju osoblje zaduženo za pomoć u pisanju njihovih individualnih kurikuluma.

 

Što podučavaju?

Kurikulum ovisi o svakoj školi posebno, ali obično uključuje:

  • 2 obvezna predmeta: engleski i američku povijest ili sociologiju

  • 4 ili 5 izbornih predmeta: matematiku, glazbu, umjetnost, biologiju, informatiku, ples, dramu.

 

Mnoge škole nude tzv. Advanced Placement Program (AP). Radi se o trogodišnjem pripremnom programu (10. – 12. razred) koji uključuje set obveznih i izbornih predmeta iz različitih područja.

Ispiti i ocjenjivanje
Ispiti se vrednuju ocjenama od A do F gdje je A najviša, a F najniža ocjena. Akademske razine obrazovanja pripremaju učenike za njihovu državnu maturu za Advanced Placement program. Visoki rezultati na ovom ispitu su veoma priznati na koledžima i sveučilištima u SAD-u te mogu djelomično ili u potpunosti osloboditi studenta prve godine studija. 

Srednja škola završava u svibnju ili lipnju završne akademske godine. Učenici primaju srednjoškolsku diplomu u SAD-u s potrebnim kvalifikacijama za prijavu na sveučilišta. Kako bi dobili kvalifikaciju Advanced Placement Diploma (APID) učenici moraju dobiti minimalno ocjenu 3 u barem 5 predmeta koje su slušali tijekom srednje škole.

 

Kada je pravo vrijeme za odlazak?

Srednjoškolsko obrazovanje u SAD-u traje 6 godina – od 7. do 12. razreda. Tijekom prve dvije godine srednje škole (13-14 godina) djeca pohađaju tzv. Junior High School. Sljedeće 4 godine učenici (15-18 godina) provode u tzv. Senior High School koja ima jaki akademski fokus i priprema učenike za upis na sveučilište.

 

Odluka o tome koji će razred učenik pohađati upisom srednje škole u Americi ovisi u potpunosti o školi. Najvažniji kriterij jesu djetetove godine, razina znanja engleskog jezika, te predmeti i ocjene iz prethodne škole.